تبلیغات
قرآن قطب نمای خوشبختی - بندگی کنیم

قرآن قطب نمای خوشبختی

بعضی ها میگن وفتی شکم که خالی باشه آدم خدا روفراموش میکنه...بهشون میگی چرانمیخوای باایمان باشی؟میگن خداواسه مافقیرانیست خداواسه اون بالاشهریاست که غم غصه ندارن بندگی کردن واسه پولدارهاست نه ما فقیرا...

ازاون طرف هم اونایی که وضع مالیشون خوبه می گن ما که پولداریم خدامیخوایم براچی؟!

می دونی حرف دلم چیه میخوام بگم بنده ی خدا ،ایمان کاری به پر و خالی بودن جیب وشکمت نداره.حضرت سلیمان جیبش پر بود و هیچ مشکلی نداشت .به اصطلاح ما این آدم پولدار دراوج خوشبختی بوداما اونقدر خوب بندگی کرد که شد پیامبرخدا.

حضرت ایوب هم جیبش خالی بود مشکلی نبود که نداشت باشه.بارنج وسختی دست وپنجه نرم میکرد ولی اونقدرخوب بندگی کرد که شدپیامبرخدا.

پس دنبال بهانه نباش...هرشرایطی که داری چه بهترین شرایط چه بدترین شرایط مخلص ومطیعش باش وبندگی کن.

 

  آیات 30 تا 44 سوره ی صنوشته شده در یکشنبه 4 مرداد 1394ساعت 11:44 توسط افسرجنگ نرم | نظرات ()

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Night Skin